Nyheter i Momentum RC

Nya tjänster och moduler

Under våren har vi sett ett ökat arbete med energideklarationer, taxor och kostnader i Momentum RC. Efterfrågan på hjälp och support i dessa ämnen har inkommit från många. Därför erbjuder vi nu nya tjänster som kommer att underlätta ert vardagliga arbete, ge er bättre koll på era siffror samt ge er mer tid för analys och proaktivt arbete.

Automatisera er inläsning av taxor, emissioner och kostnader

Vill ni få en bättre koll på era kostnader och miljöpåverkan av er energiförbrukning? Låt oss hjälpa er att automatisera er inmatning av uppgifter i systemet. Vi importerar era taxor och emissionsfaktorer så att ni kan fokusera på att analysera och energieffektivisera er verksamhet. Önskar ni enbart få era faktiska kostnader införda i systemet, så kan vi naturligtvis hjälpa till även med det.

Fyll systemet med information så att ni får ut den största möjliga funktionaliteten som Momentum RC kan ge er. Med hjälp av dessa värden kan ni löpande få en kostnads- och miljökontroll på all er förbrukning. Det är ett bra styrmedel, men ger er även en möjlighet att agera proaktivt för att sänka era kostnader. Tillsammans med Momentum RC version 4 får ni marknadens modernaste verktyg för att engagera och visualisera ert energi- och miljöarbete, både internt som externt för era kunder.

Kostnadsfri utbildning: Energideklarationer

Vi erbjuder våra befintliga kunder en kostnadsfri utbildning i hur man administrerar uppgifter för energideklarationer i systemet. Vi går igenom vilka delar som måste fyllas i och vilka parametrar som styr för att ni skall kunna exportera era nya energideklarationer från RC till Boverket.

Utbildningen sker via webbinar och anmälan till detta finner ni i vår Eventkalender. Varje webbinar pågår ca en timme och möjlighet att ställa frågor ges efter genomgången.

För er som ännu inte läst in era historiska värden som finns tillgängliga i Boverkets databas Gripen kan det vara lämpligt att genomföra detta nu. Vi åtar oss att hjälpa er att ta hem värden från Gripen, så att ni har all data samlat i ert system. Detta kan komma att spara mycket tid och pengar när ni ska genomföra er nästa energideklaration.

ECT Rapport - Kvalitetssäkra era värden

Få kontroll över ert system och kvalitetssäkra er data för exempelvis energianvändning, kostnader & importer
Vi ser till att dina importer fungerar. Är det så att värden saknas eller är avvikande från det normala så kan vi sköta kontakten med dina leverantörer och ta reda på varför felen uppstått och hur vi löser dem.

För er som inte har en utsedd energicontroller eller om du som specialist vill få ett stöd i att kontrollera er data, då är denna tjänst det bästa verktyg du kan få. Rapport med åtgärdsförslag levereras till er månatligen och även muntligt om vi ser att det krävs åtgärder. Vi ger er möjligheten att löpande få en avstämning på att systemet får de värden som behövs, samt att värdena är korrekta och rimliga.

Kort och gott kvalitetssäkrar vi er data, så att ni istället kan fokusera på analys och åtgärd!

Nu erbjuder vi Premium Support!

Efter önskemål från er kunder kan vi nu erbjuda en premiumsupport, från och med hösten 2018. Erbjudandet gäller framförallt möjligheten att direkt kontakta och bibehålla kommunikation med vår supportpersonal. Därför har vi på prov satt upp möjligheten att få köpa en premiumsupport för att möta våra kunders behov. Dedikerad personal kommer att enbart vara kopplad till ett begränsat antal kunder.

Premium Support innebär i korthet:

  • Kunden erbjuds att kunna ringa in sina ärenden direkt till supportavdelningen under kontorstid.
  • Du som kund får alltid en personlig & muntlig återkoppling på dina ärenden. Supportkonsulten ringer och ger er statusuppdateringar löpande.
  • ECT Rapport med muntlig överlämning och genomgång ingår även i detta paket. På så sätt får ni en månatlig kvalitetssäkring på era värden - för att öka er kvalité, minska era fel och öka ert proaktiva arbete med energieffektivisering.

Låter detta intressant? För att få hjälp med dessa tjänster eller vid frågor, vänligen kontakta Andreas Kahr via mail: andreas.kahr@momentum.se