Momentum Software vinner i Umeå

Momentum vinner Umeå Kommuns upphandling av nytt system för energiuppföljning

I en upphandling av nytt energiuppföljningssystem för Umeå Kommuns räkning nådde Momentum RC högsta betyg och tilldelning av kontraktet. I utvärderingen jämfördes Momentum RC mot andra system för insamling, analys samt visualisering av energifaktorer. Efter en gedigen utvärdering utnämndes Momentum RC till vinnare.

Implementeringen av Momentum RC's unika visualiseringsgränssnitt, där kunden själv kan välja vyer och innehåll, kommer nu att påbörjas. I projektet implementeras även en ny kartfunktionalitet. Funktionen ger Umeås drifttekniker ett pedagogiskt och visuellt verktyg där de direkt kan jämföra statusen på sina fastigheter i ett normaltillstånd och med eventuella avvikelser.

Momentum Software tackar för förtroendet att få vara med och utveckla Umeå Kommuns energi- och miljöuppföljning för framtiden!


Momentum Software är ett ledande svenskt programvaruföretag med fokus på utveckling av webbaserade applikationer mot fastighetsbranschen. Samtliga Momentums lösningar levereras som molntjänster vilket innebär att allt du behöver som kund är en webbläsare. 

Bland Momentums drygt 170 kunder räknas några av Sveriges största fastighetsbolag in, såväl privata som allmännyttiga. Av dessa är Castellum, Samhällsbyggnadsbolaget och Riksbyggen några som på senare tid valt att ge Momentum sitt förtroende.