KBAB ger Momentum förnyat förtoende

Momentum är stolta vinnare i Karlstad Bostads ABs (KBABs) upphandling om nytt fastighetssystem för kärnverksamheten. KBABs mål med upphandlingen var att införskaffa ett modernt, säkert och webbaserat system som ger förutsättningar för ett effektivare och säkrare arbetssätt hos KBAB.

Momentums senaste fastighetssystem PM5 i kombination med Momentum PM Marknadssystem kommer att hantera marknad och uthyrning, hyresadministration och förvaltning och ersätta dagens systemmiljö som bland annat består av Momentums äldre fastighetssystem PM4, Pondus Pro för underhållsplanering/yttre underhåll samt Barium för orderhantering.

KBABs nya system kommer att levereras som molntjänst med de driftfördelar det medger samt enligt SaaS-licensmodell. Lösningen är helt fri från klientinstallationer, allt användaren behöver är en webbläsare.

Vi på Momentum är glada för uppdraget och det förnyade förtroendet!

KBAB är ett allmännyttigt bostadsföretag med cirka 7460 lägenheter i Karlstads tätort och en total BOA på 477 000 m2. Företaget förfogar dessutom över 750 lokaler med en total LOA på 41 000 m2. Organisationen är uppdelad på huvudkontor, bobutik samt 12 bovärds- och serviceteam, totalt ca 140 anställda.