Svenska Kyrkan i Norrköping väljer Momentum!

Svenska Kyrkan i Norrköping har efter utvärdering valt Momentum som leverantör för sin energiuppföljning samt fastighetsunderhåll. Systemen Momentum Resource Control och Husar Fastighetssystem kommer att tas i drift under hösten 2010.