Sigillet Fastighets AB väljer Momentum PM!

Sigillet Fastighets AB väljer det webbaserade fastighetssystemet Momentum PM för ekonomisk och teknisk förvaltning. Momentum PM är en SaaS-lösning, också kallat molntjänst, vilket innebär att man som kund slipper egna installationer, klienter, licenskostnader och att Momentum tar ett helhetsansvar för leverans och drift av systemet. Allt kunden behöver är en webbläsare och mobil/surfplatta. 

Sigillet Fastighets har efter noggrann utvärdering av marknaden bestämt sig för att använda Momentum Bas som bland annat innefattar ekonomisk och teknisk förvaltning, app för serviceorder, besiktning och hyresgästsidor för felanmälan. Tack vare Momentums excel-import av kunder, avtal och objekt så kunde Sigillet städa i sitt data från det tidigare fastighetssystemet.

Sigillet äger, förvaltar och hyr ut både bostäder och kommersiella lokaler. Sigillet är ett Göteborgsbaserat, familjeägt företag som har varit verksamt sedan 1981. I dagsläget äger dom fastigheter i Göteborg, Kungälv och Stockholm. 

Vi på Momentum tackar för förtroendet!