Momentum säger varmt välkomna till Studentbostäder i Växjö!

Studentbostäder i Växjö ( Stubor) har efter noggrann utvärdering valt Momentum som leverantör för sin tekniska- och ekonomiska förvaltning. Stubor kommer även att erbjuda sina hyresgäster modulen Mina sidor, där hyresgästen kommer att kunna se sin avi, boka tvättstuga, felanmäla m.m.

Stubor köper hela fastighetssystemet som molntjänst (SaaS), så det enda som kunden behöver ha är internet, smartphones och en webbläsare. Stubor kommer även att använda sig av Momentums app och portal för att kunna hantera all teknisk förvaltning när medarbetarna är ute på fältet och arbetar. Stubor har även valt att köpa Momentums unika Meddelandetjänst, den kommer att hantera alla autohändelser i systemet och skickar mail för att notifiera kunderna när det är något de behöver bli varse. I senaste versionen av Momentum PM 5 så skickas olika typer av betalningskrav ut automatiskt enligt det regelverk man väljer, allt går sedan med automatik och hämtar meddelandemallar ifrån PM.

Stubor har idag ca 1000 lägenheter i Växjö och kommer i och med köpet av Momentum PM, att utveckla hela sin organisations arbetssätt till att bli både effektivare och snabbare.

Vill du veta mer om Momentum, kontakta oss för en demo!

Läs mer om Stubor på www.stubor.se