Katrineholms Fastighets AB väljer Momentum Marknadssystem

Katrineholms Fastighets AB har efter noggrann utvärdering valt att går vidare med Momentums Marknadssystem med tillhörande modul för Hyresgästportal för att öka tillgängligheten för sina sökande och hyresgäster samt effektivisera sin uthyrningsprocess.