Karlstad Bostads AB väljer Momentums lösning för marknad/uthyrning

Karlstads Bostads AB är ett kommunägt bostadsföretag med cirka 6 700 lägenheter och lokaler i centrala Karlstad. KBAB har valt att byta ut sitt nuvarande egenutvecklade system till Momentums nya standardlösning kompletterad med KBABs avancerade poängberäkningsmodell. Systemet kommer även att hantera cirka 1 500 st studentbostäder, som kommer att förvaltas av KBAB från och med våren 2011.

För mer information kontakta Momentum Fastighetssystem AB,
Peter Propst 018-700 12 31.