Hyresbostäder i Växjö väljer Momentum Mobil & Momentum Portal!

Hyresbostäder i Växjö AB med sina 5000 lägenheter är ett helägt dotterbolag till kommunägda Växjö Kommunföretag. Hyresbostäders uppgift är att vara en aktiv del av Växjö kommuns samhällsutveckling genom att utan vinstsyfte utveckla, förvalta och underhålla fastigheter så att behovet av attraktiva och prisvärda bostäder tillgodoses.

Hyresbostäder i Växjö AB har efter en noggrann utvärdering valt Momentum Portal och Momentum Mobil som systemstöd kring sina processer runt arbetsorder- och felanmälningshantering.

Tillsammans med fastighetssystemet Momentum PM erhåller Hyresbostäder i Växjö AB kraftfulla verktyg som förenklar vardagen för externa entreprenörer och Hyresbostäders egna reparatörer.