Borgholms Kommun väljer fastighetssystemet Momentum PM

Borgholms Kommun väljer det webbaserade fastighetssystemet Momentum PM för ekonomisk och teknisk förvaltning. Momentum PM är en SaaS-lösning, också kallat molntjänst, vilket innebär att man som kund slipper egna installationer, klienter, licenskostnader och att Momentum tar ett helhetsansvar för leverans och drift av systemet. Allt kunden behöver är en webbläsare och mobiler/surfplattor, Momentum hand om resten! 

När Borgholms Kommun skulle välja nytt fastighetssystem hade man tydliga krav; ett modernt system med lång livslängd och heltäckande funktionalitet som samtidigt är användarvänligt och intuitivt. Momentum PM svarade bäst mot dessa krav och erbjöd dessutom ett snabbt och smidigt installationsförfarande. Första avisering sker därför redan i augusti 2017.

Borgholms Kommun har bestämt sig för att använda Momentum Bas som bland annat innefattar ekonomisk och teknisk förvaltning, app för serviceorder, rondering och hyresgästsidor med app för felanmälan. Installationen påbörjas maj 2017 och Momentum tackar för förtroendet!