Vi på Momentum välkomnar IKEA som ny kund!

IKEA Centres väljer Momentum RC!

IKEA Centres (fd. Ikano Retail) äger och utvecklar handelsplatser i hela Norden. De har idag flertalet handelsplatser utspridda över hela landet. IKEA jobbar väldigt hårt med miljöarbete och förnyelsebar energi, det blir spännande för oss som partner att jobba ihop.

För att bättre kunna följa energianvändningen i deras fastigheter och få bra debiteringsunderlag för den energianvändning kunden står för har de valt energiuppföljningssystemet Momentum RC.

Vi hälsar er varmt välkomna!