Vi kommer till SABOs Kommunikationsdagar 19-20 Maj

Den 19–20 maj 2015 är det åter dags för SABOs Kommunikationsdagar. Detta år arrangeras konferensen i Stockholm och kommer under konferensens första dag att hålla till på Fotografiska Museet.

Vi på Momentum ställer ut en liten monter på konferensen och finns på plats för att svara på frågor och prata med er medlemmar, vi ses!

Vad är SABO och SABOs medlemsföretag?

SABO är en bransch- och intresseorganisation för 300 allmännyttiga bostadsföretag. I nästan varje kommun i landet finns ett kommunalt, allmännyttigt bostadsföretag som är medlem hos SABO. Dessa företag äger tillsammans cirka
750 000 lägenheter och ett stort antal lokaler. SABO-företagen är både lokalt och nationellt mycket viktiga aktörer på den svenska bostadsmarknaden.