Vi hälsar Eskilstuna Kommunfastigheter välkomna!

Som ett led att förbättra uppföljning av sin energianvändning, energikostnader och emissioner väljer Eskilstuna kommunfastigheter, Momentum RC som energiuppföljningssystem. I Momentum RC kan de enkelt få ut rapporter på förbrukningar, kostnader, nyckeltal och trender.