Västervik Bostads AB

Bostadsbolaget äger 3 067 bostäder och 216 lokaler samt garage/carportar. Bolaget säljer olika förvaltningstjänster som drift och service för kommunens alla skolor, daghem, kommunala verksamhetslokaler och lokaler för äldreomsorg. Sammantaget ansvarar bolaget för nästan en halv miljon kvadratmeter bostads- eller lokalyta.

Bostadsbolaget använder sedan tidigare Momentums system för marknad/uthyrning, ekonomisk och teknisk förvaltning samt energiuppföljning. Bolaget vill än mer effektivisera sin verksamhet och utöka sin kundservice genom att implementera Momentums portallösning för serviceorder och besiktning inom teknisk förvaltning samt hyresgästportal inom marknad/uthyrning.