Västerås stad väljer Momentum RC för energi- och miljöuppföljning (1)

Västerås stad är en av Sveriges största städer med drygt 135 000 invånare. På 1200 talet när staden fick sitt stadssigill visste man inte mycket om energiuppföljning. I dag har staden krav på sig att vara ledande när det gäller energi- och miljöuppföljning.

För att kunna sänka sina energikostnader och få kontroll på sin miljö-påverkan gjorde Västerås Stad en upphandling för att finna det system som kunde tillgodose deras krav. Upphandlingen vanns av Momentum med produkten Momentum RC.
Energi för uppvärmning och transporter kostar stora belopp för Västerås Stad. Samtidigt är miljöbelastningen en direkt konsekvens av hur mycket energi som används. För att sänka sin energianvändning behöver man få kontroll på var energin används och förstå var det används onödigt mycket energi. Momentum RC är ett modernt webbaserat energiledningssystem som håller reda på hur energin produceras och vad den används till. På så sätt får man klarhet i vilken miljöpåverkan uppvärmning av byggnader och transporter har.

Att investera i ett energiledningssystem kostar pengar. Att inte göra det kostar betydligt mer.
För mer information, kontakta Anders Forsberg på tel. 070 585 2165 eller via e-post anders.forsberg@momentum.se