Umeå Kommun väljer Momentum RC!

Umeå kommun är Norrlands största kommun med 116 000 invånare. Storleken på kommunens verksamhet gör att kommunen har ett mycket stort fastighetsbestånd.

Umeå kommun har hög prioritet på att kontrollera och sänka energiförbrukningarna i sina fastigheter. För att lyckas med detta beslöt kommunen att göra en upphandling av nytt energi- och miljöuppföljningssystem.

Efter en noggrann utvärdering av olika energiuppföljningssystem på marknaden visade det sig att Momentums system Momentum RC hade de bästa funktionerna och den överlägset lägsta totalkostnaden.

Införandet av systemet pågår nu och systemet kommer att tas i drift i början av februari.

 

Momentum ökar hela tiden antalet användare inom kommunerna och flera av landets största kommuner har valt att byta ut sina äldre energiuppföljningssystem till Momentum RC.

 

För mer information:

VD, Bengt Östling

023-70 44 00