Svalövsbostäder AB

Svalövsbostäder är ett kommunalt bostadsbolag i Svalövs kommun med c a 1 050 lägenheter fördelade på Svalöv, Teckomatorp, Billeberga, Tågarp, Kågeröd och Röstånga. Man har som målsättning att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende till sina hyresgäster. Man förvaltar även AB SvalövsLokaler som tillhandahåller lokaler för småindustri och hantverk samt lokaler för sådan affärs- och serviceverksamhet som betjänar befolkningen i Svalövs kommun.

Svalövsbostäder använder sedan tidigare Momentums system för ekonomisk och teknisk förvaltning. Nu går man vidare med besiktning i portal för att effektivisera sin tekniska förvaltning. Momentum har även fått förtroendet att ansvara för driften av portallösningen.