Stockholmshem väljer Momentum RC

Stockholmshem är Stockholms största bostadsföretag och har drygt 25 600 bostadslägenheter och drygt 3 400 lokaler.

Stockholmshem är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Stockholms stad och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. Verksamheten är renodlad mot förvaltning och uthyrning av bostäder. De kommersiella lokalerna består idag främst av mindre lokaler i de egna bostadsområdena.

Efter en noggrann utvärdering väljer Stockholmshem att använda eneriguppföljningssystemet Momentum RC för uppföljning av sin energiförbrukning, energikostnader och emissioner.