Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Stiftelsens verksamhet drivs på affärsmässiga villkor i konkurrens med andra bostadsföretag med den skillnaden att stiftelsen inte primärt är vinstdrivande.

SGS använder sedan tidigare Momentums system för marknad/uthyrning samt ekonomisk och teknisk förvaltning. Att ligga i frontlinjen vad gäller IT-lösningar till studenter har alltid varit av prioritet för SGS. Momentum har därvid fått förtroendet att utveckla en avancerad funktion i marknadssystemet för att ge köanslutna studenter förmåner i samband med ansökan av lediga lägenheter.