Stiftelsen Björkåsen uppgraderar till PM version 5!

Stiftelsen Björkåsen i Storfors Kommun valt att uppgradera sitt nuvarande fastighetssystem Momentum PM version 4 till den senaste version 5.

Fördelarna är många bla. krävs  ingen klientinstallation utan kan enkelt köras i en webbläsare.

Med funktionaliteten från PM4 har vi med PM5 tagit tillvara på dagens teknik och intuitiva gränssnitt för att leverera ett ännu mer konkurrenskraftigt system

  • Eget gränssnittsramverk – alla dialoger är konstruerade med samma teknik vilket gör att en användare har lätt att lära och ta till sig systemet
  • Ny databasdesign (noder) – nodrelaterad uppbyggnad i databasen hanterar komplexa fastighetsstrukturer utan att göra det löpande arbetet komplicerat
  • Tidsstyrd struktur – möjliggör för användaren att se fastighetsinformation ur olika tidsperspektiv. Allt ifrån olika hierarkiska nivåer och enskild data i fastighetsstrukturen till den löpande transaktionshanteringen
  • Processtyrda arbetsflöden – förenklar registreringsarbete och skapar förståelse för varför uppgifter bör hanteras på ett sammanhållande och logiskt sätt
  • Schemalagda körningar – Systemet genomför en stor del av det rutinmässiga arbetet och frigör tid för annat.
  • Flerbolagsstöd – Möjliggör komplexa juridiska/legala fastighetsstrukturer
  • Flikbaserat gränssnitt för enkel och snabb förflyttning mellan olika sessioner

 

Stiftelsen hanterar tillsammans med Storfors Kommun ca 500 lägenheter kring Storfors tätort i Värmland.

Projektet omfattar fastighetssystem samt programmoduler för att effektivisera processerna kring underhåll, felanmälan och besiktingar.

Vill du veta mer? Kontakta Momentum!