Stf Björkåsen väljer fastighetssystem från Momentum!

Efter utvärdering har Stiftelsen Björkåsen i Storfors Kommun valt att implementera fastighetssystem Momentum PM. Stiftelsen hanterar tillsammans med Storfors Kommun ca 500 lägenheter kring Storfors tätort. Projektet omfattar fastighetssystem samt programmoduler för att effektivisera processerna kring underhåll, felanmälan och besiktningar.

Fastighetssystemet Momentum PM är ett modernt heltäckande IT-system för såväl privata fastighetsbolag, kommunala bostadsföretag och förvaltningsbolag. Momentums fastighetssystem omfattar väl utvecklade funktioner för ekonomisk och teknisk förvaltning, ärendehantering samt marknadsföring och uthyrning av lägenheter, lokaler och bilplatser.