Roslagsbostäder väljer app för teknisk förvaltning!

Roslagsbostäder AB i Norrtälje har efter noggrann utvärdering valt Momentums app för teknisk förvaltning. Förutom digitala besiktningar och arbetsordrar skall i projektet även funktionen Entreprenörsportal sjösättas, modulen digitaliserar orderdistributionen till de entreprenörer som anlitas.

Roslagsbostäder har idag ca 2000 lägenheter i sitt bestånd i orterna Norrtälje, Hallstavik och Rimbo.