Rättviks Fastigheter AB väljer Momentum PM Fastighetssystem

Rättviks Fastigheter AB installerar Momentum PM Fastighetssystem!

Rättviks kommun ligger vid östra delen av Siljan mellan orterna Falun och Mora i Dalarna. Rättvik ligger i ett område präglat av traditionellt jord- och skogsbruk. Sedan slutet av 1800-talet är Rättvik en populär turistort och kulturlivet lockar fortfarande många turister från hela världen.

Rättviks Fastigheter AB har efter noggrann utvärdering valt Momentum PM Fastighetssystem som stöd i sin verksamhet och som verktyg för att effektivisera inom ekonomisk- och teknisk förvaltning.