Ny installation av Momentum Portal!

Säfflebostäder AB i Värmland förvaltar ca 1400 lägenheter tillsammans med ett brett utbud av lokaler och fastigheter för butiksverksamhet och kontorslokaler. Säfflebostäder AB har valt att effektivisera sitt orderflöde genom att installera Momentums portallösningar för intern/extern orderdistribution och Momentums rutin för hantering av ronderingar.

Vill du veta mer om hur du effektiviserar din distribution av arbetsordrar till entreprenörer? Kontakta Anders Boström på 070-325 44 05.