Nu lanserar vi nästa version av Momentum PM Portal!

Nu lanserar vi version 4.0 av Momentum PM Portal. Den nya versionen är omarbetad från grunden med fokus på att skapa ett nytt användarvänligt gränssnitt för smidigare hantering av arbetsordar.

Den nya versionen innehåller dessutom en rad nya funktioner, bland annat:

– snabbsök i att-göra-listan
– möjlighet att bifoga bilder till en serviceorder
– smart hjälpfunktion med hjälp av filmer

Med version 4.0 hoppas vi att ni både skall kunna effektivisera ert arbete och ge bättre service till hyresgästerna.

Webbdemo
För att du själv ska kunna se den senaste versionen av Momentum PM Portal så erbjuder vi webbdemo där vi visar portalen.

Tider för webbdemo:
13 februari klockan 10:00
27 februari klockan 10:00

För mer information kontakta

Robert Wikblom, Försäljningschef Momentum, 023-704433
Gustav Bouvin, Produktansvarig Momentum PM Portal, gustav.bouvin@momentum.se

Fakta om Momentum PM Portal
Momentum PM Portal är en webbportal som används för att effektivisera orderhantering till både externa och interna utförare. Genom att använda Momentum PM Portal slipper man till exempel den manuella hanteringen av arbetsordrar som utförs av entreprenörer.

Med Momentum PM Portal:

– distribueras arbetsordrar elektroniskt till externa utförare.
– kan utförare av arbetsordrarna själva hämta ordrar, göra statusförändringar, se kontaktuppgift och avrapportera.
– kan interna användare söka kund och objektsinformation, skapa ordrar, hantera underhåll och se arbetsfördelning på ordrarna.
– får entreprenörerna en bra översikt av inkomna arbeten och möjlighet att enkelt kunna vidarebefordra sina arbetsordrar till sina anställda.

Med Momentum PM Portal får ni som bostadsbolag både en smidigare hantering och bättre kontroll av era arbetsordrar.