Norabostäder utökar sitt systemstöd!

Norabostäder AB med sina 700 lägenheter har efter utvärdering valt att utöka sina produkter från Momentum, Norabostäder har sedan tidigare fastighetssystemet ”Momentum PM”  för sin hyresadministration, uthyrning och underhåll.

Nu utökar man med följande:

- Momentum Marknadssystem  med tillhörande modul för Hyresgästportal/Mina Sidor för att öka tillgängligheten för sina sökande och hyresgäster samt effektivisera sin uthyrningsprocess.
- Momentum Mobil med tillhörande moduler för besiktning och felanmälan/serviceorder i enheter med iOS, Android eller Windows Phone 8.
- Momentum Portal med tillhörande moduler för att effektivisera orderdistributionen till bl.a. entreprenörer.

 

För mer information:
Försäljningschef, Anders Boström
023- 70 44 00