NCC väljer Momentum RC!

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Med en byggnadstakt på hundratalet nya byggnader varje år ställs stora krav på dem som leverantör.
För att på ett enkelt sätt, mäta och följa upp de tuffa energiförbrukningskrav som ställs på dem som leverantör har de, efter noggrann utvärdering, valt eneriguppföljningssystemet Momentum RC. Tillsammans med underleverantörer säkerställer Momentum att energiförbrukningen för NCCs nya projekt automatiskt följs upp och utvärderas mot gällande BBR-krav, kundens krav samt deras egna interna energiförbrukningskrav.