Munkfors Kommun väljer Momentum PM Fastighetssystem

Fler fastighetsbolag i Värmland väljer Momentum Fastighetssystem.

Munkfors Kommun med sina drygt 700 objekt har efter noggrann utvärdering valt att går vidare med Momentums Fastighetssystem med tillhörande moduler för Teknisk- och Ekonomisk förvaltning.