Momentum växer och förstärker ledningen

Momentum befinner sig för närvarande i en expansiv fas. Att attrahera ytterligare nyckelpersoner och kompetenser är viktigt för den fortsatta satsningen och för att kunna befästa vår roll som marknadsledande leverantör. Det är därför glädjande att kunna meddela att Momentum nyligen har förstärkt ledningen med ny VD samt affärsområdeschef för Momentum RC. För Momentums fortsatta expansion pågår även rekrytering av fler specialister inom områdena systemutveckling, support, konsult, projektledning och försäljning.

Richard Durlow ny VD på Momentum
Sedan den 3 oktober är Momentums nye VD Richard Durlow på plats. Richard kommer senast från en tjänst som VD för Unlimited Travel Group. Han utgår från Stockholm men kommer spendera mycket tid på Momentums övriga kontor samt ute hos kunder.