Momentum Välkomnar JS Fastigheter i Vislanda!

JS Fastigheter i Vislanda kommer under hösten 2016 att kliva in Momentum PM för att sköta sin tekniska och ekonomiska förvaltning. Momentum kommer att leverera PM som molntjänst till kunden och sköta allt kring tekniska miljön åt kunden. JS Fastigheter kommer att jobba med Momentums Tekniska App och Entreprenörsportal för att ta hand om hela den tekniska förvaltningen. Det enda kunden behöver ha är en webbläsare för att köra Momentum PM och behöver inte lägga energi på tekniken. JS Fastigheter har i dagsläget 200 Lägenheter med en ambition att växa vidare i Kronobergslän, varmt välkomna hälsar vi på Momentum.