Momentum säger välkommen till Prime Living!

Prime Living är nyligen börsnoterat på OMX First North och bygger bostäder i egen regi med ett nytt banbrytande produktionssätt. Sedan 2009 har Prime Living utvecklat en pro­duktions­­metod baserad på stål­moduler med standar­di­serade snabb­länkande fästen för lyft och frakt. Detta innebär att när modulerna kommer till tomten så är de inflyttningsklara på endast tre månader.

Prime Living är specia­li­serade på att utnyttja de fördelar som prefab­ricering av bostäder i fabrik innebär och de har tagit fram montering och anslutningar på byggplatsen som kortar byggtider och mini­merar fel i produk­tionen. Läs mer om Prime Living här: http://primeliving.se/process/

Prime Living kommer att börja använda det helt webbaserade Fastighetssystemet Momentum PM för sin administrativa förvaltning. I steg två startas den tekniska förvaltning för att få ett bra processflöde för felanmälan, serviceorder och underhåll. Senare kommer Momentums Mina sidor, Bostadsapp och Meddelandetjänst att implementeras.