Momentum levererar Bostad Luleås bostadsportal

Bostad Luleå gör sin entré med förmedlingstjänster

Bostad Luleå startade den 1 oktober 2016 efter ett politiskt beslut att organisera och förvalta en kommunal bostadsförmedling. Syftet är att underlätta för en bostadssökande att  på ett  enkelt och smidigt sätt finna en passande lägenhet genom att samla Luleås hyresvärdar på ett enda ställe – Bostad Luleås bostadsportal.

 

I början på juli undertecknades ett avtal om att implementera standardprogramvaran Momentum Marknadsplats hos Bostad Luleå som en molntjänst. Driftstart var satt till den 1 oktober och för att klara detta snäva projekt och med de betingelser och förutsättningar som fanns återanvändes funktioner och logik från en annan bostadsförmedling, nämligen Boplats Syd. Det innebär totalt 3 månaders implementationstid och dessutom mitt i sommaren. Trots den mycket knappa tidsrymden som fanns tillhands gick Bostad Luleå igång som planerat den 1 oktober utan några som helst incidenter och störningar. En avgörande faktor för att hinna i tid var dels att systemets arbetsflöden på ett enkelt sätt kunde formas efter Bostad Luleås behov och dels att Momentum kunde erbjuda programvaran som en molntjänst, där vi har full kontroll på driftmiljön och installerad plattform.

Här kommer några länkar där det har skrivits i massmedia om Bostad Luleås entré:

http://www.nsd.se/nyheter/lulea/start-for-ny-bostadsformedling-10239946.aspx

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/ny-bostadsformedling-i-lulea

https://www.youtube.com/watch?v=gRtquYlWDkw

https://www.bostadlulea.se/