Ludvikahem AB väljer Momentums Bostadsapp

Vill ni finnas där hyresgästerna finns? Med Momentums Bostadsapp är det lätt för era nuvarande och kommande hyresgäster att söka lediga lägenheter, göra intresseanmälan, svara på erbjudanden eller få info via ”mina sidor” funktionen. Kartfunktionen gör det ännu lättare att hitta till era lediga lägenheter.

LudvikaHem AB är ett allmännyttigt bostadsföretag, helägt av Ludvika kommun, medca 3 200 bostäder varav 128 i särskilda boendeformer för äldre och 25 i särskilda boendeformer för fysiskt eller psykiskt handikappade. Av företagets lägenheter finns 64 i småhus.

Efter noggrann utvärdering har Ludvikahem valt att går vidare med Momentums Bostadsapp för att öka tillgängligheten för sina sökande samt sina hyresgäster.