Lindesbergsbostäder kör igång med Teknisk förvaltning

Lindesbergsbostäder, LIBO, är det kommunägda bostadsföretaget i Lindesberg och har drygt 1250 lägenheter i sitt bestånd.

LIBO drar nu igång med den tekniska förvaltningen i Momentum PM, tekniska appen och entreprenörsportalen. Detta digitaliserar orderdistribution, orderhantering och besiktning för såväl interna användare som för de entreprenörer som anlitas.

Det har varit full fokus och stort engagemang under uppstarten!