Läs av mätarna med din iPhone!

Fler och fler upptäcker fördelarna med att läsa av mätarna direkt i sin smartphone.

Med Momentums Avläsningsapp är det lätt att göra mätaravläsningar direkt på plats ute i byggnaderna. Har det skett ett mätarbyte eller har mätaren slagit runt? Inga problem, detta löses direkt på plats i din telefon.

Senast ut att välja Momentums Avläsningsapp mot Momentum RC är:

– Arvika Fastighets AB

– Karlshamnsbostäder AB

Du hittar appen på App Store och Google Play!