Krokomsbostäder ny kund på Momentums Marknadssystem

Krokomsbostäder i Jämtland, har nyligen tecknat avtal på att köpa Momentum PM Marknadssystem. Krokomsbostäder kommer snart att kunna erbjuda sina kunder en hel del nyheter, bland annat:

•Ny responsiv design och ett helt nytt gränssnitt för att publicera lediga lägenheter och bilplatser.
•Hyresgästsidor och bostadsapp för kundernas självadministration. Här kan hyresgästen bl.a. se sina hyresavier och avtal, göra felanmälan, se sin förbrukning samt boka tvättstuga.
•Meddelandetjänster som underlättar kommunikationen mellan bolaget och deras kunder.
•Digital signering av hyreskontrakt på en surfplatta i bobutiken.

Fakta om Krokomsbostäder:

Krokomsbostäder har idag 38 anställda och en nettoomsättning på 97,6
mkr, avseende budgetåret 2013. Bolaget har fastigheter till ett uppskattat
marknadsvärde av knappt en halv miljard kronor. Krokomsbostäder har 1 136 lägenheter och de två vanligaste bostadsprodukterna
är 1 rok och 2 rok. Dessa svarar för nästan 66 procent av
alla lägenheter. Bolaget har även knappt 23 000 kvadratmeter vård och
kommersiella lokaler samt 249 garage/carportar och 914 bilplatser.