Järfällahus i drift enligt plan!

Järfällahus AB, ett av de större bostadsbolagen i Storstockholm, har produktionssatt sitt nya fastighetssystem Momentum PM helt enligt plan vid årsskiftet. Projektet som påbörjades strax före sommaren och involverade 70-talet anställda har inneburit en kraftfull effektivisering av både rutiner och verktyg för verksamheten. Från att ha haft en splittrad IT-miljö med teknik och funktion, som ej möter dagens nivå och krav, har man nu både sett över sina arbetsprocesser och infört en sammanhängande lösning som bygger på modern teknik.

Att arbeta med användarvänliga verktyg, som skapar värde för såväl personal som hyresgäster, har varit ett viktigt mål för Järfällahus. Genom detta skapas hållbara och utvecklande relationer med Järfällahus viktigaste kapital, nämligen sina kunder.

Järfällahus går nu vidare med ytterligare lösningar från Momentum för att effektivisera sin verksamhet inom andra områden.