Järfällahus accelererar sin effektivisering av verksamheten

Järfällahus AB äger och förvaltar cirka 6 100 lägenheter och 450 kommersiella lokaler i Järfälla kommun – från Barkarby i söder till Kallhäll i norr. Inget bostadsområde är det andra likt. Därför kan Järfällahus erbjuda olika typer av boende, lägenhet eller radhus med egen täppa, äldre, charmiga områden eller moderna med ljusa, spännande planlösningar. Man har mer än 50 års erfarenhet av att ta hand om sina hyresgäster.

Järfällahus går vidare med införande av moderna och användarvänliga stödsystem för sin verksamhet. Nyligen har avtal tecknats vad gäller IT-lösningar för området marknad/uthyrning, där man ser en stor potential till förbättringar i bl a kundrelationsarbetet. Med Momentums sammanhängande och sömlösa koncept optimerar Järfällahus sin process för uthyrning och hyresadministration för att skapa mervärde för både den egna verksamheten och sina kunder. Affären omfattar även modulen för hyresgästsidor, i vilken kunden handhar sina löpande ärenden gentemot Järfällahus.