Järfällahus AB väljer Momentum

Järfällahus AB äger och förvaltar cirka 6 300 lägenheter och 450 kommersiella lokaler i Järfälla kommun – från Barkarby i söder till Kallhäll i norr. Inget bostadsområde är det andra likt. Därför kan Järfällahus erbjuda olika typer av boende, lägenhet eller radhus med egen täppa, äldre, charmiga områden eller moderna med ljusa, spännande planlösningar.

Järfällahus bygger sitt framtida arbetssätt utifrån hörnstenarna gemensam sammanhängande information, hög kvalitet och standardisering, tillgänglighet och effektivitet samt professionellt bemötande.

Efter en noggrann upphandling har Järfällahus valt Momentums lösningar för ekonomisk och teknisk förvaltning. Affären omfattar allt ifrån bassystem för användning i kontorsmiljö till mobila lösningar i pekplattor och mobiler ute på fältet. Entreprenörer erhåller sina beställningar direkt i sin Portal. Momentums erbjudande omfattar integration mot Järfällahus olika plattformar förutom implementation av Hyresgästportal.

Hanna Lövinder, projektledare och upphandlingsansvarig för Järfällahus, säger följande om affären ”Vi valde Momentum PM framför allt på grund av dess användarvänlighet! Momentum fick högst poäng på fyra av fem bedömningsgrunder när det kom till just systemets användarvänlighet. Det är även det fastighetssystem som med sin breda funktionalitet bäst låter oss arbeta på det sätt vi vill arbeta. Slutligen undviker vi en inlåsningseffekt med Momentum eftersom de gärna hjälper till att integrera mot andra system.”.