Information om beställningar

Vi har gjort vissa förändringar i hanteringen av beställningar i våra standardprodukter. Från och med 2016-11-01 kommer vi att ta emot alla beställningar via supportsystemet Zendesk.

Syftet med förändringen är att höja effektiviteten och kvaliteten i vår utveckling och därigenom kunna leverera bättre produkter till våra kunder samt få ett entydigt sätt att hantera beställningar.

Vi tagit fram ett standardformat för ett kravunderlag som ni hittar här på vår webbplats under kundportal, se kundportalen. Detta underlag fylls i av er som kund när ni vill göra en beställning. Om ni har svårigheter att skapa kravunderlaget finns våra konsulter tillhands för att hjälpa er.
Kravunderlaget syftar till att alla, hela vägen från er som kund till utvecklare hos Momentum, skall få tillgång till all information runt den önskade förändringen. Vi tror att vi på detta sätt kommer att kunna leverera beställningarna närmare era förväntningar, inom kortare tid och till lägre kostnad.