HSB satsar på Momentum RC inom energiområdet

HSB är Sveriges största bostadskooperation med:

  • ca 548 000 medlemmar
  • ca 3 900 bostadsrättsföreningar
  • över 35 000 förtroendevalda
  • 31 regionala HSB-föreningar

Av de 31 regionala föreningarna har nu 19 st. valt att arbeta med Momentum RC för energiuppföljning. Dessa Regionala föreningar hanterar mer än 2/3 av Bostadsrättsföreningarna inom HSB.

HSB är en medlemsägd, kooperativ organisation som arbetar med bosparande, byggande och förvaltning. HSB vill skapa en trygg boendemiljö där alla kan träffas och trivas.

HSB ägs och drivs av medlemmarna enligt principen en medlem – en röst.

Som en kooperativ medlemsorganisation är HSBs mål inte främst att göra så stora ekonomiska vinster som möjligt utan ett medel att tillsammans skapa det goda boendet. Därför går överskott alltid tillbaka till verksamheten för att HSB ska kunna erbjuda ännu bättre nyproduktioner och ännu större trygghet i förvaltningen.