HSB Malmö väljer Momentum RC!

HSB Malmö är en av HSBs 30 regionföreningar och verkar i Burlöv, Lomma, Malmö, Svedala, Vellinge och Trelleborg. De tillhandahåller förvaltning för HSBs bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och våra egna hyresfastigheter.

De har som 19:e regionförening valt Momentum RC till leverantör av energiuppföljningssystemet Momentum RC. De kommer ge sina medlemmar att följa sin fastighets energianvändning genom rapporter och portalvyer.