Grums Hyresbostäder AB väljer Momentum Marknadssystem

Grums Hyresbostäder AB väljer Momentum Marknadssystem

Grums Hyresbostäder AB, är ett allmännyttigt bostadsföretag och ägs till 100 % av Grums kommun.Företaget har dryga sjuhundra lägenheter som uthyres som hyresrätter. Ett mindre antal lokaler finns även för uthyrning, främst affärs- och föreningslokaler.

Efter noggrann utvärdering har Grums Hyresbostäder valt att går vidare med Momentums Marknadssystem med tillhörande modul för Hyresgästportal för att öka tillgängligheten för sina sökande och hyresgäster samt effektivisera sin uthyrningsprocess.