Fastighetsmästaren väljer fastighetssystemet Momentum PM

Fastighetsmästaren väljer fastighetssystemet Momentum PM för ekonomisk och teknisk förvaltning. När Fastighetsmästaren valde att upphandla nytt fastighetssystem var kraven tydliga; modern arkitektur med med lång livslängd och hög funktionalitet som samtidigt är användarvänligt. Momentum PM svarade mot de krav man ställde och första avisering sker i mars 2017.

Fastighetsmästaren

www.fastighetsmastaren.com