Fastighetsägarna blir ny samarbetspartner

Fastighetsägarna är en intresse- och branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. De representerar uppemot 20 000 medlemmar. Majoriteten av medlemmarna är fastighetsägare med hyresrätter för bostäder, lokaler och industrifastigheter. Övriga är bostadsrättsföreningar.

En av fastighetsägarnas större regioner, Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen med 5 500 medlemmar och 16 000 fastigheter, har sett behovet av att erbjuda medlemmarna ett kostnadseffektivt sätt att följa upp energiförbrukning, energikostnader och miljöpåverkan. För att tillgodose detta behov har Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen studerat olika system på marknaden för energiuppföljning. Efter utvärdering har Momentum valts som leverantör.

Momentum RC kommer att vara grunden för de framtida energitjänster som fastighetsägarna kommer att erbjuda sina medlemmar.

”Momentum RCs stora funktionalitet inklusive möjligheten att lagra och söka all information om de 1000-tals energideklarationer som gjorts hos medlemmarna var avgörande vid valet av Momentum som leverantör” säger Jan Thorsson hos fastighetsägarna.

”Vi ser en bra samarbetspartner i Fastighetsägarna för att kunna erbjuda framförallt mindre fastighetsägare ett mycket kraftfullt och enkelt verktyg för att sänka energikostnaderna”, framhåller Bengt Östling VD på Momentum.