Ericsson har valt Momentum som partner för energiuppföljning

Ericsson använder sig av Momentum RC för att följa upp energianvändningen för sina byggnader men även för produktion och övriga processer. Förutom energi- och vattenanvändningen hanterar de även olika typer av avfall och spillmaterial så som wellpapp, trä, aluminium mm.

För energianvändningen hämtas timvärden automatiskt från mätarna direkt medan avfall och spillmaterial sammanställs i Excel för att sedan enkelt importeras till Momentum RC.