Elektronisk signering – väg ur tidsödande pappershantering

Sedan 5 år tillbaka har Momentum erbjudit sina kunder elektronisk signering av hyresavtal som ett kraftfullt alternativ att snabba upp och effektivisera hanteringen av juridiskt legala underskrifter. Signeringen avser såväl nyteckning som uppsägning av avtal.

Fler och fler hyresgäster använder sig av Internet och Momentum kände av dessa strömningar hos kundgruppen redan 2009. Momentum insåg då att processen för avtalsskrivning avsevärt kunde förenklas och därmed ge kortare omloppstider, vilket medför en klart smidigare hantering för kunderna.

Hyresbostäder i Växjö, Örebrobostäder, SGS i Göteborg insåg snabbt att man kunde effektivisera sin organisation och minska onödig administration förutom att öka sitt konkurrensvärde i och med införandet av elektronisk signering. Utöver detta kunde man täcka ett konkret behov som växte fram hos framför allt studenter och hyresgäster, som vill lösa det mesta över Internet. Ett 10-tal kunder använder sig idag av funktionen och intresset är i stark tillväxt för denna typ av effektiviseringsåtgärder.

Förklaring:

En e-legitimation är en elektronisk fil som innehåller viss information om innehavaren och som blivit signerad av en certifikatsutgivare. Definitionen på en e-legitimation är att det är en identitetshandling i elektronisk form, som vid elektronisk kommunikation används för legitimering, underskrift eller bådadera. BankID är en e-legitimation som gör det möjligt för företag, banker, organisationer och myndigheter att både identifiera och ingå avtal med privatpersoner på Internet. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar.

Den elektroniska underskriften gör det möjligt att kontrollera handlingens äkthet, dvs att uppgiften om utställare är riktig och att texten inte förvandskats.

Momentum stöder för närvarande Bank-ID, Mobilt Bank-ID och kommer inom kort att leverera digital signatur på surfplatta.