Eidar effektiviserar sin orderhantering!

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag är det kommunägda bostadsföretaget i Trollhättan. Eidar har närmare 5900 lägenheter fördelade runtom i Trollhättans stad och i de mindre samhällena Sjuntorp, Upphärad, Velanda och Åsaka strax utanför Trollhättan. Av dessa är ca 800 lägenheter i seniorhus och service- och gruppbostäder.

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag har efter noggrann utvärdering valt att utöka sitt samarbete med Momentum Fastighetssystem AB.

AB Eidar nyttjar sedan tidigare både fastighetssystem och marknadssystem från Momentum och väljer nu att lägga till Momentums Ärendeportal för entreprenörer samt Momentums app för teknisk förvaltning (arbetsordrar och besiktningar) för iOS, Google Play och Windows Phone 8.