Egeryds Fastigheter AB

Egeryds verksamhet består av fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. Man utför ekonomisk och teknisk förvaltning samt fastighetsskötsel och förvaltar i nuläget cirka 40 bostadsrättsföreningar i Örebro Län, 200 000 kvm kommersiella ytor samt 900 hyresrättslägenheter.

En förvaltare av Egeryds dignitet kräver effektiva stödsystem med låga administrationskostnader. I syfte att än mer rationalisera verksamheten med kraftfulla IT-produkter har Egeryds valt att införskaffa Momentums programvaror för marknad/uthyrning kompletterat med hyresgästportal och bostadsapp. Utöver detta har en komplettering gjorts med Momentums portallösning för serviceorder, besiktning och tillsyn/rondering.