Du har väl inte missat Momentums Meddelandetjänst?

Momentums Meddelandetjänst möjliggör för dig som Fastighetsägare, att skicka ut notifieringar, E-post eller SMS till dina kunder. Meddelanden kan även tidstyras och publiceras vid givna datum tex öppethållanden eller planerade arbeten. Detta i kombination med Momentums Bostadsapp gör att vi kan höja servicenivån ytterligare en nivå mot dina hyresgäster ! Vill du ha ytterligare information, kontakta Robert Wikblom på 023-704433 eller robert.wikblom@momentum.se om hur du kan beställa våra meddelandetjänst!